Stretnutia : každú stredu od 10:00 do 13:00 h

Kontakt : Ing. Sabolčáková Katarína, predseda OO JDS - 0907 275 491, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/, vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

 

Naša organizácia najmä :

- pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
- chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú  a sociálnu starostlivosť,
- sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
- poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
- pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov,
- je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG / Európska organizácia starších ľudí /, ESO / Európska seniorská organizácia / a EEFC / Európsky  hospodársky a sociálny výbor /.

  

Dôležitou úlohou JDS je spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s odborovými a ďalšími organizáciami. Na tomto úseku úspešne spolupracuje nielen Ústredie JDS, ktoré má uzatvorené dohody o spolupráci s MPSVaR SR, s Konfederáciou odborových zväzov SR, Národným osvetovým centrom, Slovenským zväzom zdravotne postihnutých, Sociálnou poisťovňou, Združením miest a obcí Slovenska, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a ďalšími organizáciami. Krajské a okresné organizácie JDS, na tieto dohody nadväzujú a spolupracujú na úrovni regiónov.

 

Predsedom Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov (ďalej len  OO JDS) so sídlom vo Vranove nad Topľou je PaeDr. Ján Popaďák.
Ďalšie informácie o OO JDS vo Vranove nad Topľou si môžete pozrieť na tomto webovom odkazovači:

WEB : Okresná jednota dôchodcov 

 

Mediálni partneri