Občianske združenie „NARCIS“ - ľudia vzdorujúci rakovine vo Vranove nad Topľou združuje občanov s onkologickým ochorením, príbuzných pacientov a iné spriaznené osoby, ktoré majú ochotu pomáhať. Benefičné podujatia tohto združenie pravidelne podporujú svojou účasťou viacerí hostia, hudobné či tanečné skupiny ale aj jednotlivci. Výťažok z benefície je určený na rekondičné a ozdravné pobyty členov združenia.

 


stretnutia :
streda : od 15:00 - 20:00 hodiny

 

Kontakt : p. Ružena Vasilišinová
                0908 281 778 

 

Skupina ľudí, ktorí sú presvedčení, že aj s rakovinou v pätách sa dá prežiť bohatý a zmysluplný život.
Právna forma : Občianske združenie
Oblasť pôsobenia : zdravie
Aktivity a projekty :

 

SMEROM DOVNÚTRA
- Poskytujeme si navzájom psychickú podporu (vzájomné rozhovory,výmena skúseností, besedy so psychológom,...)
- Dopĺňame informácie o liečbe, zdravom životnom štýle (besedy s lekármi, kurzy prípravy zdravých jedál...)
- Snažíme sa odstraňovať následky náročnej liečby (rehabilitačné pobyty, spoločné plávanie, cvičenie...)
- Spolu sa tešíme z každého prežitého dňa, robíme si radosť starostlivosťou o seba
(kaderníctvo,kozmetika, manikérka/, návštevou spoločenských a športových podujatí /kino, divadlo, spoločné výlety, turistika...)

SMEROM VON
- Učíme spoločnosť otvorene hovoriť o rakovine ako o ťažkej chorobe a nie ako o rozsudku smrti (besedy na školách, benefičné podujatia, vlastná publikačná činnosť...)
- Spoluorganizujeme akcie, ktoré vyzývajú ľudí k tomu, aby si uvedomovali hodnotu zdravia a chránili si ho nielen vtedy, keď ho strácajú (Týždeň boja proti rakovine, Deň jabľk)
- Vlastnými podujatiami podporujeme preventívne programy (samovyšetrenie prsníkov, preventívne vyšetrenia pri rakovine hrubého čreva, očkovanie proti rakovine krčka maternice) formou besied na školách, rozdávaním letákov na podujatiach, osobnou angažovanosťou...

 

Pomohli nám však dobrí ľudia, ktorí uznali, že naše snaženie má zmysel a tak sme mohli zorganizovať okrem množstva akcií, ktoré nám lekári, psychológovia, umelci na benefičnom koncerte... urobili nezištne aj rehabilitačný pobyt v Bardejovských kúpeľoch, rekondičný pobyt vo Vysokých Tatrách, návštevy kina, divadla, akcia Zmenáreň s kozmetičkou a kaderníčkou a pod. Snažíme sa nájsť východisko aj v zdanlivo neriešiteľnej situácii, keď sa človek dozvie neuveriteľné "je to pozitívne". Tlmočíme tým, ktorých táto rana zasiahne, že život sú samé straty a nálezy. Inak to nie je ani s rakovinou. Pripradá nám zväčša ako úder osudu, ktorý iba berie-zdravie, prácu, istoty, vlasy...ale môže človeka aj obdariť príležitosťou spomaliť, preskúmať a možno aj zmeniť svoj život, hľadať a objavovať pravé hodnoty v sebe i okolo seba. Nájsť radosť zo života a jeho pravý zmysel. V OZ "NARCIS sa o to húževnato a úprimne snažíme.

 

Mediálni partneri