Budova v ktorej sídli Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou má viacúčelové využitie. Slúži potrebám Vranovčanov a teší sa ich veľkému záujmu pre jeho multifunkčnosť a moderný vzhľad. Hlavnou činnosťou Mestského domu kultúry je napomáhať rozvoju amatérskej kultúry a vytvárať vhodné podmienky pre činnosť súborov, záujmových združení, klubov a krúžkov. Zároveň vytvára podmienky pre spoločensko-umelecké aktivity občanov mesta a širšieho regiónu. Organizuje kultúrno-spoločenský život v meste a jeho okolí. V neposlednom rade rozvíja záujmovo-umeleckú tvorivosť občanov mesta a uspokojuje ich kultúrne potreby. Kolektív pracovníkov MsDK napomáha amatérskym klubom a združeniam pri napĺňaní ich vlastnej činnosti. Organizačne, ale aj technicky im pomáha pri tvorbe podujatí, benefícií a vystúpení. Priestor rozvíjať alebo prezentovať svoj talent ponúka viacerým amatérskym divadlám a skupinám. MsDK zastrešuje činnosť viacerých klubov, neziskových organizácií, divadelných telies, hudobných skupín a združení ako napríklad.

Zázemie pre svoju činnosť tu našli rôzne neziskové organizácie:

  • Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
  • Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
  • Únia nevidiacich a slabozrakých
  • Okresná jednota dôchodcov
  • Občianske združenie Narcis
  • Okresný zväz chovateľov

Z bývalých pivničných priestorov vznikli priestranné a moderné priestory Centra mladých, ktoré umožnili pôsobenie ďalších záujmových združení. Svoju činnosť v Centre mladých dnes rozvíja:

  • FS Orgonina
  • FSk Kňahinka
  • Kurz spoločenských tancov pre deti, mládež a dospelých
  • TangoClub - tradičná škola argentínskeho tanga
Mediálni partneri