Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Euroregion Karpacki Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia


Vedúci partner: Młodzieżowy Dom Kultury / Dom kultúry mládeže v Rzeszowe
Partner projektu: Mestský dom kultúry vo Vranove n. T.  / Miejski Dom Kultury
Názov projektu: Spája nás tanec
Číslo projektu: INT/EK/KAR/1/I/B/0085
Termín realizácie projektu: jún 2017 – december 2017

Európsky fond regionálneho rozvoja  :  82 558, 95 € 
Štátny rozpočet :  7 157,18 € 
Vlastný vklad : 7 412,05 € 
Spolu :  97 128,18 €

Projekt realizovaný cez: Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Aktivity projektu realizuje Dom kultúry mládeže v Rzeszowe  spoločne s Mestským domom kultúry vo Vranove n. T.

Vedúci partner – žiadateľ : Młodzieżowy Dom Kultury / Dom kultúry mládeže
Štatutárny zástupca žiadateľa: Bogusław Tomczak - riaditeľ MDK
Krajina:  Poľsko
Kraj: Podkarpatsky
Okres:  Rzeszów
Adresa: Piłsudskiego 25, Rzeszów 350 74
REGON / IČO:  000249047
NIP / DIČ : 8131058866
Kontaktný telefón:  0048 17 748 36 00
E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Partner mikroprojektu : Miejski Dom Kultury / Mestský dom kultúry
Štatutárny zástupca:  Ing. Alfonz Kobielsky -  riaditeľ MsDK
Krajina : Slovensko
Kraj : Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Adresa: M.R.Štefánika 875/200,  Vranov nad Topľou 093 01
IČO:  35519088
DIČ:  2020630898
Kontaktný telefón: 00421905855075
E-mailová adresa:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mediálni partneri